061 023 5454

LAB Future & BIO Expo 2022

งานแถลงข่าวที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พ.ย. 2565 ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน LAB Future & BIO Expo 2022 @ KICE, ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2565

Share this post