061 023 5454

สัมภาษณ์สดรายการอีสานวันนี้ NBT

รายการมองอีสานผ่าน NBT บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ตอน : LAB Future and Bio Expo 2022
ผู้ดำเนินรายการ : น.ส.สิรินทร์ ประเสริฐสังข์ พิธีกร
ผู้ร่วมรายการ : ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัทเเอดลิบ เเมเนจเม้นท์ จำกัด

Share this post