061 023 5454

ภาพงานแถลงข่าวการจัดงาน LAB Future and BIO Expo 2022

เริ่มต้นอย่างสวยงาม และเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์
กับงานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Lab Future and Bio Expo 2022 :
โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บ และไบโอเทคอีสานสู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการ
เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุน
สำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 
.
พร้อมเปิดโอกาสการนำนวัตกรรม (Innovation)
สู่แรงบันดาลใจใหม่ๆ(Inspiration)
เพื่อเป็นรากฐานในการลงทุนเพื่ออนาคต(Investment)
สำหรับทุกอุตสาหกรรม 
.
ทางคณะผู้จัดงาน “ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์
โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น” 
ขอขอบคุณผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้
และงานครั้งนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้การสนับสนุน
.
รับรองว่า งานแล็บนี้ เหมาะสำหรับคนอีสานทุกภาคส่วน ทั้งราชการเอกชน
มีหลากหลายเทคโนโลยี ด้านวิเคราะห์ทดสอบ พันธุกรรมพืชและสัตว์ เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

งาน Lab Future and Bio Expo 2020 (ขอนแก่น) จะจัดขึ้นวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ขอนแก่นไคซ์
.
สามารถลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี! ได้ที่
www.labfutureexpo.com หรือ www.bioexpo.asia 
หรือ Click https://bit.ly/3B0qiLm
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Line ID : @labfuture.bioexpo หรือ click https://bit.ly/3KbruhS
โทร 02 109 9667 / 061 023 5454 / 089 682 4860

พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสนับสนุนให้ตลาดเครื่องมือแล็บอีสานเติบโตเฉลี่ย 20%-30% ต่อปี

นายประวิทย์ ประกฤตศรี  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล

แสดงวิสัยทัศน์ มุมมองภาคเอกชน   โอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจฐานชีวภาพและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  จากจำนวนประชากร 326 ล้านคน และด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าทางด้านเกษตรที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ความพร้อมด้านกำลังคน กลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหมดมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโต และศักยภาพด้านไบโอเทคของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม

เสวนา บริบทอีสานใหม่ ขับเคลื่อนศูนย์กลางไบโอเทคแห่งใหม่ของเอเชีย  โดย  

นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ดร.เทพวรรณ์  เตียมไธสง  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ  นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

นายยงยุทธ  กิดาธนพนต์  นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกวิน  ว่องกุศลกิจ   กรรมการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์

ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กล่าวสนับสนุนการจัดงาน “LAB Future & BIO Expo 2022 @ Khon Kaen: โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บอีสานและลุ่มน้ำโขง สู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาค

เผยถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเชื่อว่าการจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 จะมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดเครือข่ายการค้าการลงทุน การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ร่วมผลักดันภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนกลุ่มสมาชิกธุรกิจเร่งพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ขยายโอกาสการเรียนรู้ เปิดช่องทางธุรกิจ และ
สร้างความพร้อมผนึกกำลังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน

ดร.เทพวรรณ์ เตียมไธสง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ร่วมเสวนาในหัวข้อ บริบทอีสานใหม่ ขับเคลื่อนศูนย์กลางไบโอเทคแห่งใหม่ของเอเชี
อีกหนึ่งแรงผลักดันภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนกลุ่มสมาชิกธุรกิจเร่งพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ขยายโอกาสการเรียนรู้ เปิดช่องทางธุรกิจ และ
สร้างความพร้อมผนึกกำลังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน

ศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ 
นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ร่วมเสวนาตอบรับความมั่นใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
และความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเติบโตด้านเครื่องมือแล็บ
และไบโอเทคอีสาน สู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายยงยุทธ  กิดาธนพนต์ 
นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยถึงโอกาสที่น่าสนใจของเครื่องมือแล็บในภาคอีสานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กว่า 15% ต่อปี จากมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท
ซึ่งปัจจัยที่ขอนแเก่น กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของประเทศลุ่มน้ำโขง
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและคมนาคม

รวมทั้งการมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอดจนการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมไบโอเทค
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลักดันให้ตลาดเครื่องมือแล็บอีสาน
เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25-30% อย่างชัดเจน

นายกวิน  ว่องกุศลกิจ  
ในนามของกรรมการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์

ผู้จัดงานหลัก เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ภาคอีสาน
และลุ่มน้ำโขงที่สามารถผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์ก
แห่งใหม่ ผ่านการจัดงานแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเครื่องมือและบริการด้าน
การพัฒนาไบโอเทค ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้
พร้อมส่งเสริมให้เป็น BIO HUB ของภูมิภาคด้วย

การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสให้เป็นศูนย์นวัตกรรมนานาชาติ ไบโอเทค
ที่ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมและวิจัย ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมบีซีจี
รวมถึงเป็นพื้นที่การประชุมสัมมนา โดยคาดว่า
ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จะส่งเสริมให้เกิดโครงการค้นคว้าวิจัย
ใหม่ๆ ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น

งาน LAB Future & BIO Expo 2022: โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บและไบโอเทคอีสาน
สู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คาดจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คน ทั้งสายงานบริหาร
และปฏิบัติการจากภาครัฐและเอกชน
โดยไฮไลต์ภายในงานประกอบด้วย
การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ
และเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ
กว่า 80 บริษัท 200 คูหา 450 แบรนด์
ครอบคุมพื้นที่แสดงงานกว่า 3,500 ตารางเมตร
รวมถึงการประชุมสัมมนา และการจับคู่ธุรกิจ

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น สามารถลงทะเบียน
เข้าชมงานและติดตามข้อมูลได้ที่ www.labfutureexpo.com
หรือ www.bioexpo.asia

Share this post