061 023 5454

คลิปสัมภาษณ์งานแถลงข่าว

คลิปสัมถาษณ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น

Share this post